کمترین: 
3998
بیشترین: 
3998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 13 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 مهر 1396 , 3998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":3998}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399