کمترین: 
3400.2
بیشترین: 
3400.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 13 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 مهر 1396 , 3400.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 09:40","price":3400.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398