کمترین: 
1.58
بیشترین: 
1.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 13 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 13 مهر 1396 , 1.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 07:08","price":1.59},{"date":"1396/07/13 07:32","price":1.58},{"date":"1396/07/13 11:08","price":1.59},{"date":"1396/07/13 12:08","price":1.6},{"date":"1396/07/13 13:32","price":1.61},{"date":"1396/07/13 14:08","price":1.6},{"date":"1396/07/13 15:08","price":1.61},{"date":"1396/07/13 15:32","price":1.6},{"date":"1396/07/13 16:32","price":1.61},{"date":"1396/07/13 18:32","price":1.63},{"date":"1396/07/13 20:32","price":1.62},{"date":"1396/07/13 21:08","price":1.61},{"date":"1396/07/13 22:08","price":1.62},{"date":"1396/07/13 22:32","price":1.61},{"date":"1396/07/13 23:32","price":1.62}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399