کیا اپتیما JF فول GT + رادار

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/07/13 12:00","price":206000000},{"date":"1396/07/17 00:00","price":208000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398