کمترین: 
249000
بیشترین: 
249000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 12 مهر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 12 مهر 1396 , 249000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 13:24","price":249000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398