کمترین: 
1212000
بیشترین: 
1212000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 مهر 1396 , 1212000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 13:06","price":1212000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399