کمترین: 
615
بیشترین: 
616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 12 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 مهر 1396 , 616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 12:40","price":615},{"date":"1396/07/12 14:20","price":616}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399