کمترین: 
1045
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 12 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 مهر 1396 , 1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 12:20","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399