کمترین: 
646000
بیشترین: 
649000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 12 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 مهر 1396 , 649000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 12:00","price":646000},{"date":"1396/07/12 12:06","price":648000},{"date":"1396/07/12 13:06","price":649000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398