کمترین: 
492
بیشترین: 
496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 12 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 مهر 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 11:50","price":492},{"date":"1396/07/12 12:40","price":493},{"date":"1396/07/12 13:40","price":494},{"date":"1396/07/12 14:20","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398