کمترین: 
1088
بیشترین: 
1090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 12 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 مهر 1396 , 1090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:40","price":1088},{"date":"1396/07/12 11:40","price":1089},{"date":"1396/07/12 12:20","price":1090}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399