کمترین: 
620
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 12 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 مهر 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":620},{"date":"1396/07/12 10:40","price":621},{"date":"1396/07/12 12:20","price":622},{"date":"1396/07/12 13:40","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399