کمترین: 
483
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 12 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 مهر 1396 , 487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":483},{"date":"1396/07/12 11:40","price":484},{"date":"1396/07/12 11:50","price":485},{"date":"1396/07/12 13:40","price":486},{"date":"1396/07/12 14:20","price":487}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398