کمترین: 
4088
بیشترین: 
4108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 مهر 1396 , 4108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":4088},{"date":"1396/07/12 10:40","price":4090},{"date":"1396/07/12 11:10","price":4092},{"date":"1396/07/12 12:10","price":4094},{"date":"1396/07/12 12:20","price":4093},{"date":"1396/07/12 13:40","price":4097},{"date":"1396/07/12 14:20","price":4101},{"date":"1396/07/12 14:40","price":4106},{"date":"1396/07/12 14:50","price":4108}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399