کمترین: 
3156
بیشترین: 
3177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 12 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 مهر 1396 , 3177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":3156},{"date":"1396/07/12 11:40","price":3158},{"date":"1396/07/12 12:10","price":3161},{"date":"1396/07/12 12:20","price":3162},{"date":"1396/07/12 12:40","price":3165},{"date":"1396/07/12 12:50","price":3171},{"date":"1396/07/12 13:40","price":3173},{"date":"1396/07/12 13:50","price":3172},{"date":"1396/07/12 14:20","price":3174},{"date":"1396/07/12 14:50","price":3173},{"date":"1396/07/12 15:50","price":3177}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399