کمترین: 
3242
بیشترین: 
3268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 12 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 مهر 1396 , 3268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":3242},{"date":"1396/07/12 10:40","price":3244},{"date":"1396/07/12 11:10","price":3247},{"date":"1396/07/12 11:30","price":3249},{"date":"1396/07/12 11:40","price":3252},{"date":"1396/07/12 12:10","price":3254},{"date":"1396/07/12 12:20","price":3257},{"date":"1396/07/12 12:50","price":3260},{"date":"1396/07/12 13:10","price":3261},{"date":"1396/07/12 13:40","price":3265},{"date":"1396/07/12 14:20","price":3267},{"date":"1396/07/12 14:50","price":3268}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399