کمترین: 
1130
بیشترین: 
1139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 12 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 مهر 1396 , 1139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":1130},{"date":"1396/07/12 10:40","price":1131},{"date":"1396/07/12 11:10","price":1132},{"date":"1396/07/12 11:40","price":1133},{"date":"1396/07/12 12:20","price":1134},{"date":"1396/07/12 13:40","price":1137},{"date":"1396/07/12 14:40","price":1136},{"date":"1396/07/12 15:50","price":1139}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399