کمترین: 
709.8
بیشترین: 
709.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 12 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 12 مهر 1396 , 709.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":709.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399