کمترین: 
2008.8
بیشترین: 
2008.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 12 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 مهر 1396 , 2008.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":2008.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398