کمترین: 
10170.4
بیشترین: 
10170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 12 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 مهر 1396 , 10170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":10170.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399