کمترین: 
434.7
بیشترین: 
434.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 12 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 12 مهر 1396 , 434.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":434.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398