کمترین: 
3220.6
بیشترین: 
3220.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 مهر 1396 , 3220.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":3220.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399