کمترین: 
290.2
بیشترین: 
290.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 12 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 مهر 1396 , 290.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":290.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398