کمترین: 
8818.2
بیشترین: 
8818.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 12 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 مهر 1396 , 8818.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":8818.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399