کمترین: 
931.8
بیشترین: 
931.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 12 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 مهر 1396 , 931.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":931.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399