کمترین: 
905
بیشترین: 
905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 12 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 مهر 1396 , 905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":905}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398