کمترین: 
11221.6
بیشترین: 
11221.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 12 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 مهر 1396 , 11221.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":11221.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399