کمترین: 
426
بیشترین: 
426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 12 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 مهر 1396 , 426 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":426}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398