کمترین: 
536.6
بیشترین: 
536.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 12 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 مهر 1396 , 536.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":536.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399