کمترین: 
417.8
بیشترین: 
417.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 12 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 مهر 1396 , 417.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":417.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399