کمترین: 
49.8
بیشترین: 
49.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 12 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 12 مهر 1396 , 49.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":49.8}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399