کمترین: 
3490.4
بیشترین: 
3490.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 مهر 1396 , 3490.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":3490.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399