کمترین: 
2721.6
بیشترین: 
2721.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 12 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 مهر 1396 , 2721.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":2721.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398