کمترین: 
3014.2
بیشترین: 
3014.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 12 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 مهر 1396 , 3014.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":3014.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399