کمترین: 
510.3
بیشترین: 
510.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 12 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 مهر 1396 , 510.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":510.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399