کمترین: 
951.8
بیشترین: 
951.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 12 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 مهر 1396 , 951.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":951.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398