کمترین: 
4501.8
بیشترین: 
4501.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 12 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 مهر 1396 , 4501.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":4501.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399