کمترین: 
3993.4
بیشترین: 
3993.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 12 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 مهر 1396 , 3993.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":3993.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399