کمترین: 
3394.2
بیشترین: 
3394.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 12 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 مهر 1396 , 3394.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":3394.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399