کمترین: 
1.55
بیشترین: 
1.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 12 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 12 مهر 1396 , 1.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 00:32","price":1.55},{"date":"1396/07/12 01:32","price":1.57},{"date":"1396/07/12 02:00","price":1.55},{"date":"1396/07/12 14:08","price":1.56},{"date":"1396/07/12 17:08","price":1.57},{"date":"1396/07/12 18:08","price":1.56},{"date":"1396/07/12 18:32","price":1.58}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399