رنو تندر E2

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/07/12 12:00","price":39800000},{"date":"1396/07/13 00:00","price":39700000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":39500000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398