کمترین: 
645000
بیشترین: 
645000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 11 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 مهر 1396 , 645000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 17:48","price":645000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399