کمترین: 
10400
بیشترین: 
10400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 11 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 مهر 1396 , 10400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:40","price":10400}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399