کمترین: 
10200
بیشترین: 
10200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 11 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 مهر 1396 , 10200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:40","price":10200}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399