کمترین: 
1050
بیشترین: 
1050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 11 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 مهر 1396 , 1050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:40","price":1050}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398