کمترین: 
12950
بیشترین: 
12950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 11 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 مهر 1396 , 12950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:40","price":12950}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399