کمترین: 
1043
بیشترین: 
1043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 11 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 مهر 1396 , 1043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:30","price":1043}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399