کمترین: 
1207000
بیشترین: 
1209000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 مهر 1396 , 1207000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:30","price":1209000},{"date":"1396/07/11 14:48","price":1207000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398