کمترین: 
3150
بیشترین: 
3154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 11 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 مهر 1396 , 3154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:00","price":3151},{"date":"1396/07/11 12:20","price":3150},{"date":"1396/07/11 13:10","price":3151},{"date":"1396/07/11 14:30","price":3153},{"date":"1396/07/11 15:10","price":3154}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398