کمترین: 
614
بیشترین: 
617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 11 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 مهر 1396 , 614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:00","price":617},{"date":"1396/07/11 14:30","price":616},{"date":"1396/07/11 15:10","price":614}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399